FR | NL | EN

Be.Face vzw is een netwerk van ondernemingen die hun middelen bundelen voor de socio-professionele inclusie van kansarme bevolkingsgroepen, door middel van concrete buurtacties, en in samenwerking met de veldmedewerkers

Over ons


Vereniging zonder winstoogmerk Be.Face is een netwerk van ondernemingen die hun middelen bundelen om concrete lokaal verankerde acties op te zetten voor de sociale en professionele integratie van kwetsbare groepen in samenwerking met de actoren in het veld.

Be.Face wil in samenwerking met zijn partners de deelnemende ondernemingen en hun medewerkers stimuleren om zich in te zetten voor sociale en professionele integratie van kwetsbare groepen, voornamelijk via projecten met betrekking tot opleiding.

Be.Face kan zijn activiteiten verwezenlijken dankzij de financiële bijdragen van zijn deelnemende leden, de vrijwillige hulp van personeelsleden van de deelnemende ondernemingen en het partnerschap met verschillende spelers uit het verenigingsleven en de economische en institutionele sector.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent toetreden tot Be.Face meewerken met een netwerk van ondernemingen die ruime aandacht besteden aan
initiatieven die de sociale en professionele integratie van kwetsbare doelgroepen bevorderen. Be.Face biedt zijn leden activiteiten aan waaraan hun medewerkers op
individuele en persoonlijke basis kunnen deelnemen en in rechtstreeks contact komen met de begunstigden van hun acties.
Be.Face zorgt in zijn hoedanigheid van katalysator al 8 jaar voor succesvolle acties die in partnerschap met zijn leden en plaatselijke actoren zoals hogescholen en universiteiten,
scholen, OCMW's, buurthuizen en verschillende verenigingen worden georganiseerd.

Klik op back to 'Onze activiteiten' voor meer details over onze activiteiten.

 

Getuigenis van lidondernemingen

« We werken sinds meerdere jaren samen met Be.Face in het kader
van onze solidariteitsacties. En het is telkens een echt plezier om
te kunnen samenwerken met een toegewijd team dat zijn expertise
en passie inzet voor de minderbedeelden. »

Corine ATHAS de Infrabel (MVO-adviseur)