FR | NL

Frans voor nieuwkomers


De taal van het land spreken is een noodzakelijke voorwaarde voor integratie. U kunt kansarme personen helpen om banden te smeden met hun omgeving door hun verwerving van het Frans te bevorderen.