FR | NL

Module professionele integratie – Loopbaangetuigenissen


Blandine B. vertelt over haar loopbaan om de jongeren van Bruxelles Formation te motiveren. 

Wat een energie! Blandine Bantu, kapster en uitbaatster van haar eigen kapperszaak, maar ook ambassadrice van de firma L'Oreal, deelt haar inspirerende parcours met jonge stagairs van Bruxelles-Formation die op zoek zijn naar een loopbaanplan.

Getuigenis:

Mijn collega en ikzelf willen u en Blandine B. graag bedanken voor de presentatie die zij op 22 februari van dit jaar aan onze stagairs heeft gegeven.

Dergelijke getuigenissen zijn altijd interessant voor onze stagiairs, maar vooral de presentatie van Blandine had een bijzondere impact omdat ze zich echt met haar konden identificeren en zij hen moed en vertrouwen heeft ingesproken. Bovendien heeft Blandine duidelijkheid geschapen over een aantal misvattingen (jaarlijks verlof, onmogelijk om te slagen zonder inzet, eenieder is verantwoordelijk voor zijn mislukkingen: noch huidskleur, noch nationaliteit, noch het feit dat je kinderen hebt, vormt een obstakel ...). Als lesgevers geven wij hen deze boodschappen telkens weer mee, maar ze klinken des te krachtiger wanneer ze uit de mond komen van iemand die een vergelijkbaar profiel heeft als hen.

Enregistrer