FR | NL

Sportbeoefening


Dit initiatief werd in 2010 opgezet met de steun van ons lid RSCA en richt zich op het tegengaan van schoolverzuim en schoolverlaten.

Sportbeoefening koppelen aan goede schoolresultaten is een manier om bepaalde kinderen uit kwetsbare milieus te motiveren. Om te kunnen deelnemen aan sportactiviteiten moeten zij aanwezig zijn op school en moeten hun schoolresultaten een positieve evolutie vertonen.

Enregistrer

Enregistrer