FR | NL

De begunstigden van uw inzamelingen en giften


AMO van Neder-Over-Heembeek

Dienst voor hulpverlening in open omgeving voor jongeren van 0 tot 18 jaar en hun gezinnen.

Athénée Marguerite Yourcenar

Innoverende school die werkt volgens de methode van de actieve pedagogie

Bravvo (Le Centre de Jeunes Loco-Motive, La Médiation Sociale du Quartier Nord et de Neder-Over-Heembeek, Contrat de Quartier Masui, ...)

Omvat preventieprojecten rond onveiligheid en sociale uitsluiting die door verschillende programma's worden gesubsidieerd.

Benelux Afro Center

Sensibiliseert de diaspora voor de heropbouw van de DRC via het project “Cité de la Paix".

Brede School 't klavertje4

Basisschool

Centre de prévention des violences conjugales

Biedt gespecialiseerde begeleiding aan slachtoffers van echtelijk en/of intrafamiliaal geweld (voornamelijk vrouwen) uit alle sociale, culturele, professionele, religieuze, etnische en filosofische milieus.

CPAS de Berchem Saint-Agathe

Sociale actie, gezondheid, huisvesting, professionele inschakeling, hulp aan mensen in moeilijkheden.

CPAS D'Etterbeek

Sociale actie, gezondheid, huisvesting, professionele inschakeling, hulp aan mensen in moeilijkheden.

CPAS de Saint Gilles

Sociale actie, gezondheid, huisvesting, professionele inschakeling, hulp aan mensen in moeilijkheden.

CPAS de Woluwe-Saint-Pierre

Sociale actie, gezondheid, huisvesting, professionele inschakeling, hulp aan mensen in moeilijkheden.

De Harmonie Buurtwerk Noordwijk

Prioritair is het aanbieden van een warme omgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Déclik

Onze belangrijkste missie bestaat erin om via schoolbegeleiding de intellectuele ontwikkeling, creativiteit en burgerschapszin van jongeren te ontwikkelen.

Ecole fondamentale de l’Héliport

Kleuter- en lagere school.

Educateurs de rue     

Straathoekwerk.

Fedasil Neder

Opvang van niet-begeleide minderjarige asielzoekers.

Fédération Indépendante des Seniors

Seniorenwerking in de vorm van verrijkingsactiviteiten om sociale contacten te leggen en de belangen van senioren te behartigen.

Filets divers

Ondersteunde, erkende vereniging waarin armen het woord nemen. Filet Divers is ook een verbindend en versterkend kansencentrum en een sociale kruidenier.

Comité de l'Hélipan

Huurdersvereniging van de Lakense Haard.

Joseph Swinnen

Medisch centrum en buurthuis.

Kinderdagverblijf Onze Vriendjes v.z.w.

Kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot en met 36 maanden.

La boutique culturelle

Ontmoetingsplaats en centrum voor creaties, tentoonstellingen, voorstellingen, workshops.

La Ferme du Parc Maximilien

Kinderboerderij met activiteiten als stages, animatie...

La source jaillissante

Takenschool.

L'appel du cœur

Vrijwilligersgroep die hulp verleent aan de minst gegoeden.

Le Clos

Opvang, onderdak en hulpverlening voor daklozen.

Les écoles libres Saint Roch

Kleuter- en lagere school.

Les enfants de la Roue

Schoolbegeleiding, creatieve workshops en vakantiekampen.

Les Maison de Quartier  (Buanderie, Haren, Lavoir, Mellery, Millénaire, Querelle, Rossignol, Midi, Willems)

Dertien opvang- en ontspanningscentra die sociale acties, buurtdiensten en socioculturele activiteiten organiseren voor alle inwoners van de stad Brussel.

Les restos du coeur

Inzameling van levensmiddelen en giften voor minder gegoeden

L'ilôt

Opvang, onderdak en hulpverlening voor daklozen.

Maison des Enfants Reine Marie-Henriette

Biedt opvang en hulpverlening aan kinderen van 0 tot en met 14 jaar (18 jaar voor kinderen die in hun gezinsomgeving gevolgd worden), voornamelijk uit gezinnen met moeilijkheden van alle aard.

 

 

Nasci vzw

Biedt hulp aan zwangere vrouwen, moeders en kinderen die in bijzonder moeilijke omstandigheden leven.

Paroisse St Roch

Kerk en solidariteitsacties.

Play4peace

Kansarme jongeren de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan sportbijeenkomsten.

Point 32 unité pastorale de Bruxelles centre

Opvangcentrum waar daklozen of minder gegoeden troost vinden en thee, koffie, soep en broodjes aangeboden krijgen.

Projet de Cohésion Sociale du Quartier Nord

De deelname van bewoners aan het buurtleven bevorderen.