FR | NL | EN

Vereniging zonder winstoogmerk Be.Face is een netwerk van ondernemingen die hun middelen bundelen om concrete lokaal verankerde acties op te zetten voor de sociale en professionele integratie van kwetsbare groepen in samenwerking met de actoren in het veld.